Loading...

Atrakcje regionu

banerek nida atrakcje

ATRAKCJE REGIONU

Park Zdrojowy (0,0 km) -  Stanowi serce uzdrowiska. Został założony w XIX wieku przez ogrodnika Ignacego Hanusza, a zaprojektowany przez architekta Henryka Marconiego. Jego punkty charakterystyczne to Sanatorium „Marconi”, czyli buskie „Łazienki” zbudowane w 1836 r., fontanna, muszla koncertowa i nieco ukryta loża widokowa. Na niewielkim wzniesieniu Parku znajduje się kaplica zdrojowa pw. Św. Anny zbudowana  w 1888 roku ze składek kuracjuszy. Centralna aleją Parku Zdrojowego jest Aleja Marzeń wiodąca od „Łazienek” do bramy parkowej, a przedłużeniem tej drogi jest Aleja Kasztanowa (al. Mickiewicza), która kończy się w miejskim parku ulokowanym w buskim rynku.

Kościół św. Leonarda (1,8 km) – drewniana świątynia cmentarna wybudowana w 1699, w miejscu istniejącego tam wcześniej kościoła. Jest to budowla o konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z węższym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium, niewielką zakrystią od północy i kruchtą od zachodu. Dach jest gontowy, nad nawą i prezbiterium wspólny, dwuspadowy. Ściany są szalowane. We wnętrzu zwraca uwagę belka tęczowa z zachowaną fragmentarycznie polichromią oraz grupą ukrzyżowania. Na stropie prezbiterium zachowały się fragmenty późnobarokowej polichromii. Na cmentarzu przykościelnym, obecnie niegrzebalnym, do dziś zachowało się kilka XIX-wiecznych nagrobków.

Rezerwat Skorocice (8,0 km)– znajdujący się na niebieskim szlaku turystycznym rezerwat przyrody o powierzchni 7,7 ha. Na terenie rezerwatu znajduje się wąwóz gipsowy o charakterze krasowym. Osobliwością tego terenu jest tzw. Most skalny, który rozciąga się nad zapadliskiem krasowym i grotą. Ponadto znajdują się tam naturalne stanowiska roślinności stepowej (step ostnicowy oraz step łąkowy) i entomofauny.

Wiślica i jej zabytki (14,0 km) – Wiślica istnieje od co najmniej IX wieku. Według legendy nazwa osady pochodzi od imienia jej założyciela, księcia Wiślan Wiślimira, który wraz ze swoim otoczeniem miał przyjąć chrzest w 880 roku. Około 990 roku gród trafił w ręce Polan. Wiślica stała się w tym czasie obok Krakowa i Sandomierza jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych w Małopolsce. Na przełomie X i XI w. w Wiślicy powstał pierwszy kościół grodowy. Na początku XI w. Bolesław Chrobry wzniósł nieopodal osady targowej gród obronny, którego zadaniem było strzec przeprawy przez Nidę. Przez Wiślicę przebiegał szlak handlowy prowadzący z Pragi i Krakowa na Ruś Kijowską. Bazylika kolegiacka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wzniesiona dzięki fundacji króla Kazimierza Wielkiego, to najstarszy i największy kościół dwunawowy w Polsce. W głównym ołtarzu umieszczono figurę Matki Boskiej (tzw. Madonna Łokietkowa) z około 1300. Podziemia Bazyliki, w których znajdują się pozostałości dwóch wcześniejszych romańskich kościołów datowanych kolejno na XII i XIII wiek oraz unikatowa Płyta Orantów, datowana na 1175 r. i stanowiąca wspaniały przykład sztuki romańskiej. Misa Chrzcielna – niecka gliniano-gipsowa służąca do chrztów zbiorowych datowana prawdopodobnie na rok 880. Dom Długosza – wikariat z 1460. Budowla z cegły, ufundowana przez słynnego historyka, kronikarza Jana Długosza, jako mieszkanie dla wikariuszy kolegiaty wiślickiej. We wnętrzach odkryto fragmenty polichromii z XV w. Obecnie mieści się w nim plebania i muzeum.

Pałac Wielopolskich w Pińczowie (18,0 km) – jest głównym zachowanym obiektem miejscowego Zespołu zamkowo-pałacowego. Budynek został wzniesiony u podnóża Góry Zamkowej w stylu barokowo-klasycystycznym w latach 1773-1799 przez X ordynata Ordynacji Pińczowskiej Franciszka Wielopolskiego. Przyjmuje się, iż zaprojektował go znany architekt tamtej epoki Jan Ferdynand Nax. Jest to budowla piętrowa, wzniesiona na rzucie prostokąta ze skrzydłem przy narożu północnym. Fasadę frontową, przedzieloną kordonowym gzymsem, przyozdabiają dwie stiukowe płaskorzeźby przedstawiające sceny z mitologii, fronton zaś herb fundatora. Obramienia okien zdobią stiukowe zworniki i girlandy kwiatowe. Wnętrze pałacu zostało przebudowane w XIX w. W południowej części przypałacowego parku znajduje się późnorenesansowy pawilon ogrodowy z końca XVI wieku autorstwa Santi Gucciego.

Aeroklub Regionalny w Pińczowie – Loty Paralotnią - Oferuje lot motolotnią z pilotem. Zaleca się wcześniejsze uzgodnienie terminu. Sezon trwa od maja do września. W aeroklubie istnieje możliwość odbycia szkolenia paralotniowego, które uprawnia do latania. www.arp.pinczow.com

Ogród na Rozstajach (26,6 km) – to rozciągający się na 3 poziomy prywatny ogród w województwie Świętokrzyskim udostępniony do zwiedzania. Na powierzchni 1 hektara rośnie ponad 2 tysiące gatunków roślin: drzewa, krzewy i byliny, rośliny egzotyczne i rzadkie. Dużą atrakcją tego miejsca są oczka wodne z bogatą kolekcją nenufarów, zaś panoramę ogrodu można oglądać ze specjalnych punktów widokowych. Dodatkową ciekawostką jest liczne ptactwo m.in. bocian czarny, wciąż rzadko spotykane białe oraz kolorowe pawie, czarne i białe łabędzie, a także wiele odmian kaczek, gęsi, papug i bażantów. Udostępniony do zwiedzania tylko w soboty, niedziele i święta od początku kwietnia do końca października w godzinach 9-19.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (26,6km) –  Wizyta w Europejskim Centrum Bajki to prawdziwa podróż w krainę marzeń i snów. To niepowtarzalne miejsce, które inspiruje do sięgania po literaturę oraz służy pielęgnowaniu pozytywnych wartości wśród dzieci, ale także i dorosłych. Na odwiedzających Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie czeka niezwykła wystawa pt. „Bajkowy świat”  utrzymana w charakterze interaktywnej zabawy przy wykorzystaniu m.in. technik multimedialnych. Odwiedzając ECB dzieci i dorośli znajdą się w wyśnionej bajce, pełnej kolorów i niespodzianek. Europejskie Centrum Bajki od początku istnienia jest organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych- festiwali i konkursów o skali ogólnopolskiej.

Ciuchcia Express Ponidzia (42 km) – wąskotorowa linia kolejowa, dawna Jędrzejowska Kolej Dojazdowa, powstała w 1917 roku. Trasa biegnie przez część regionu Ponidzia w południowej, z Jędrzejowa, poprzez Jasionną, Motkowice, Umianowice do Pińczowa. Odjazd pociągu odbywa się ze stacji Jędrzejów Wąski w lecie w każdą niedzielę o godzinie 10:00, zaś powrót o 18:00. Prowadzone są także pociągi specjalne i na zamówienie. Odcinek aktualnie eksploatowany przez Świętokrzyską Kolejkę Dojazdową liczy niecałe 29,5 km. Niewielką jego długość wynagradza jednak niepowtarzalny i urozmaicony przebieg, urzekająca okolica, duże nasycenie miejsc szczególnych zarówno pod względem historycznym jak i przyrodniczo - krajoznawczym.

Skansen Tokarnia – Park Etnograficzny w Tokarni (54,0 km) – Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Ojców i Ojcowski Park Narodowy (90km) – choć niewielkie są bardzo atrakcyjne dla turystów. Niezwykle urokliwa dolina Prądnika oferuje ciekawe zabytki architektury (Zamek Pieskowa Skała, Muzeum, Kapliczka na Wodzie i inne) oraz niecodzienne obiekty przyrodnicze (Grota Łokietka, Jaskinia Ciemna, maczuga herkulesa, Igła Deotymy i inne)

Kraków (90km) - Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi, unikalna atmosferą, znane także jako miasto akademickie. Działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. Do głównych atrakcji turystycznych miasta należą: Zamek Królewski na Wawelu, Katedra Wawelska, Stare Miasto – od 1978 wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki, Kolegiata św. Anny, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kazimierz – od 1978 wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Cmentarz Remuh, Kopiec Kościuszki

Sandomierz (95 km) - miasto o tysiącletniej historii, które leży nad Wisłą na krawędzi Wyżyny Sandomierskiej. Sandomierz to żywy świadek historii i kultury naszego Państwa i Narodu. Po powstaniu państwa polskiego Sandomierz – obok Krakowa i Wrocławia – pełnił funkcję sedes regni principales, czyli był główną siedzibą władcy. Zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy Sandomierza należy do trwałego dziedzictwa zarówno narodowej, jak i europejskiej kultury. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni sandomierskiego Starego Miasta znajduje się ponad 120 zabytków wszystkich stylów i epok.

JURAPARK i Park Rozrywki w Bałtowie (109 km)-  Specjalnie dla Ciebie wskrzesiliśmy świat sprzed milionów lat. Wzdłuż ścieżki prowadzącej przez park znajduje się ponad 100 modeli dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń. Wszystkie naturalnej wielkości. Dzięki współpracy z paleoartystami oraz światowej sławy naukowcami stworzyliśmy prawdopodobnie najdokładniejsze rekonstrukcje na świecie. Ścieżka wzbogacona jest w liczne tablice zawierające informacje o minionym świecie. Park Rozrywki przygotowany z myślą o zapewnieniu rozrywki całej rodzinie. Znajdziecie tu urządzenia dla dzieci i dorosłych (karuzele, statek piracki, family coaster, urządzenia wodne, gokarty, eurobungy, baseny z kulkami i wiele innych.